Privaatsuspoliitika

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas.

Molis Office OÜ, registrikoodiga 12808523, töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.

Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kliendilt tellimuse vormistamisel ja teostamisel või vormide täitmisel (ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, äriühingu andmed, address, telefoni number). Lisaks info kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed. 

Molis Office OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: kliendibaasi loomine ja selle haldamine; veebilehe haldamine; õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine; kliendi päringutele vastamine; tellimuste haldamine; kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma teenuste osutamise osas.

Molis Office OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a seaduses ettenähtud juhtudel.

Molis Office OÜ veebisaiti kasutama asudes on Klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ettevõte jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki Kliente.

Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda Molis Office OÜ poole e-posti aadressil info@moraamatupidamine.ee. Kliendi päringutele vastatakse 14 kalendripäeva jooksul.

UA-195577891-1