Finantsjuhtimine

Finantsjuhtimine e. rahaliste ressursside juhtimine on majandussubjekti rahaliste ressurssidega kindlustamine, nende ratsionaalne suunamine ja kasutamine. Finantsjuhtimine kajastab majandussubjekti rahaliste allikate moodustamise ja kasutamise ning rahaliste tehingutega seonduvaid suhteid. Finantsjuhtimise eesmärgiks on maksimeerida kasumit, minimeerida kulusid, hoiduda finantsraskustest ja pankrotist.

Raamatupidamine on pigem suunatud minevikku, kajastades juba toimunud sündmusi. Raamatupidamisandmed on finantsarvestuste jaoks üheks vajalikuks sisendiks. Lisaks raamatupidamisandmetele kasutatakse finantsjuhtimise jaoks muid sisendeid – üldised majandusnäitajad, makroprognoosid, omanike seatud eesmärgid jne.

Finantsjuhtimine ettevõttes tegeleb peamiselt kolme suunaga:

  • finantsprognoosimine ja –analüüs;
  • käibekapitali juhtimine;
  • investeerimine ja finantseerimine.

Meie aitame:

  • mõista ning hajutada ettevõtet puudutavaid riske;
  • mõista seaduseelnõusid ja nende mõju analüüsida;
  • täiustada raamatupidamist ja korraldada ettevõtte kapitali liikumist;
  • edendada ettevõtte efektiivsust;
  • hoolitseda aktsionäride vara eest.
UA-195577891-1