Palga- ja personaliarvestus

Palgaarvestus koosneb erinevate tasuliikide arvestusest:

  • puhkusetasu,
  • haigushüvitis,
  • koondamishüvitis.

Tasud on erinevad ja ajas muutuvad. Maksustamine on isikustatud ehk erinevate inimeste poolt väljateenitud tasu maksustatakse erinevalt. Peamiseks märksõnaks on maksuvaba tulu suurus, mis täna võib iga kuu olla isikutel erinev ja muutuv soov. Miinimumpalgaga töötaja korral mängivad rolli töötasu alammäära suurenemine, kohustuslik kogumispension ja erinev on ka pensioniikka jõudnud töötaja tasu maksustamine.

Töötasu maksustamine on kassapõhine ehk arvestatakse väljamakse aja järgi. Selline maksustamine nõuab samaaegselt kahte erinevat arvestust – tekkepõhist arvestust selleks, et palga- ja maksukulud saaksid finantsaruannetes kajastatud õiges perioodis ja igakuist kassapõhist arvestust maksude arvestamiseks ja deklareerimiseks.

Maksude detailne deklareerimine igakuiselt toimub eraldi iga töötaja lõikes ja ka töötajale välja makstud töötasu liigi põhiselt. Palgaarvestuse perioodilisus tingib selle, et väga lühikese ajaga tuleb teha suur hulk rutiinset kuid samas täpsust nõudvat tööd. Lisaks tuleb arvesse võtta seda, et töötajad on aeg-ajalt puhkusel või haiged jms – see kõik on palgaarvestuse sisend, mis peab jõudma palgaarvestusse.

Korrektne, arusaadav ning seadusega kooskõlas olev palgaarvestus tagab firmale usaldusväärse töökeskkonna.

Palgaarvestus on raamatupidamise kõige suuremat täpsust ja kompetentsust nõudev valdkond.


Personaliarvestuse teenused:

  • tööalase dokumentatsiooni vormistamine;
  • erinevate personalidokumentide ettevalmistamine ja koostamine;
  • töösuhte vormistamine, muutmine ja lõpetamine (erinevad lepingu vormid, muudatused);
  • töökorralduslikud juhendid ja dokumendid;
  • puhkuste korraldus, arvestus ja seadusest tulenevad nõuded (ajakavad, erisused jne.);
  • töökeskkonna ja töötervishoiualane dokumentatsioon;
  • 2020 a. jõustuvad uuendused personaliarvestuse valdkonnas.
UA-195577891-1