Lõplik hind kõikidele teenustele kujuneb läbirääkimiste käigus, sest iga firma on oma olemuselt erinev. 


Raamatupidamisteenused


Palga- ja personaliarvestus


Finantsjuhtimine


Väikeettevõtte mentorlus


Personaliarendus

google1079198e32a96884.html